Bio.lt - ekologiško gyvenimo būdo propagavimo portalas.

Bio yra biologija, labai plati sąvoka apimanti eilę mokslinių sričių, kurias žemiau galima rasti.

Biologija (iš graikų kalbos βίος ir λόγος) yra mokslas apie gyvąją gamtą. Biologija tiria gyvuosius organizmus, jų sandarą, rūšis, jų tarpusavio santykius ir sąveiką su aplinka. Atskiromis biologijos tyrimo sritimis užsiima daugybė biologijos disciplinų.

Biologijos terminas pirmąkart pasiūlytas 1802 m. Ž. B. Lamarko ir G. R. Trevirano (nepriklausomai vienas nuo kito).

Viena biologijos sritis yra: ekоlogija (graikiškai οίκος – namas, būstas + λόγος – mokslas, žodis) – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, geografinės sąlygos), gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką.

Šiame puslapyje labiau užsiimsime gyvenimiškais ir praktiškais dalykais, nei moksliškais. Geresnės aplinkos žmogui kūrimas, dabartinių gamtinių išteklių išsaugojimas, gyvenimo greičio lėtinimas kapitalitinėje visuomenėje, užterštumo mažinimas, atsinaujinančios energetikos paieškos ir panašūs dalykai trauks mūsų dėmesį. Tave tai irgi domina? Parašyk.

Biologijos sritys:

Pagrindinės sritys:

Anatomija | Astrobiologija | Biochemija | Bioinformatika | Botanika | Citologija | Ekologija | Evoliucinė biologija | Fiziologija | Genetika | Genomika | Gyvybės kilmė | Jūrų biologija | Mikologija | Mikrobiologija | Molekulinė biologija | Paleontologija | Parazitologija | Taksonomija | Zoologija | Žmogaus biologija

Kitos:

Biomechanika | Biofizika | Biotechnologijos | Kriptozoologija | Ligos (genetinės, infekcinės) | Histologija | Embriologija | Entomologija | Evoliucinė biologija | Ichtiologija | Imunologija | Patologija | Epidemiologija | Morfologija | Neuroanatomija | Neurobiologija | Onkologija | Ornitologija | Fiziologija | Struktūrinė biologija | Toksikologija | Virusologija

Rašyk mums: bio@bio.lt